بررسی بندهایی از قانون مبارزه با قاچاق در کارگروه حقوقی و قضایی استان فارس

بررسی بندهایی از قانون مبارزه با قاچاق در کارگروه حقوقی و قضایی استان فارس

اقتصاد پنهان- بندهایی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دومین جلسه کارگروه حقوقی و قضایی کمیسیون استان فارس بررسی شد.

يکشنبه، ۲۱ دی ۱۳۹۳0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، در دومین جلسه کارگروه حقوقی و قضایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که با حضور دبیر کمیسیون استان، رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز، سرپرست دادسرای انقلاب شیراز و سایر اعضای کارگروه حقوقی کمیسیون استان برگزار شد، شیوه نامه نحوه تجدیدنظر خواهی از آراء متضمن برائت موضوع تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که توسط معاونت حقوقی ستاد مرکزی ابلاغ شده بود مورد بررسی قرار گرفت و اعضای جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر این نکته تاکید دارد که  آراء شعب بدوی تعزیرات در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آنها کمتر از بیست میلیون (20.000.000) ریال باشد، قطعی است. در سایر موارد آراء شعب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ با درخواست محکومٌ‏‌علیه قابل تجدیدنظرخواهی است.
در تبصره 3 ماده 50 نیز آمده است : آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.
احمدی زاده، دبیر کمیسیون استان ضمن تاکید بر اجرای بهینه شیوه نامه تجدیدنظر خواهی آراء متضمن برائت قاچاق کالا و ارز افزود از تاریخ 07/12/92 که قانون اجرا گردیده است لغایت 16/10/93 ، تعداد پرونده های وارده به سازمان تعزیرات حکومتی استان فارس 2221 فقره بوده که 2080 فقره آن مختومه گردیده است و جریمه محکومیت تعیین شده بیش از 327 میلیارد ریال می باشد که بالغ بر 46 میلیارد ریال آن وصول گردیده است.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/3504