ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده

اقتصاد پنهان-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به استناد ماده(۲) دستورالعمل تبصره(۴) الحاقی ماده(۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (تصویب‌نامه ‌شماره ۱۳۸۸۶۴/ت۵۲۹۷۱هـ تاریخ ۱۳۹۵.۱۱.۹ و اصلاحیه شماره ۱۰۶۶۸۹/ت۵۵۶۷۹هـ تاریخ ۱۳۹۷.۸.۱۴ هیأت وزیران) و بر اساس پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید دستگاه‌های مرتبط عضو ستاد، ضوابط اختصاصی خرید، فروش، حمل و نگهداری دام زنده را در ۵ ماده و ۴ تبصره به شرح زیر تعیین نمود که در تاریخ ۱۳۹۷.۱۱.۱۳ به تأیید رییس جمهوری رسید.

دوشنبه، ۱۵ بهمن ۱۳۹۷0 کامنتچاپ مطلب

ماده 1: تعاریف
عبارت‌های موجود در این شیوه‌نامه در معانی مشروح زیر به‌کار می‌رود:
گروه الف عبارتند از استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، خوزستان، کرمان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، کردستان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، همدان، قم، لرستان، اردبیل، بوشهر، ایلام و کهکیلویه و بویر احمد.
گروه ب سایر استان‌های کشور.

پنجره واحد کشاورزی: زیر ساخت نرم افزاری یکپارچه سازی و تبادل اطلاعات زنجیره تأمین و توزیع نهاده و محصولات کشاورزی که در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شده است.
سامانه قرنطینه: سامانه یکپارچه قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی به نشانی اینترنتی www.e.ivo.ir
سامانهGIS: سامانه پایش بیماری های دامی سازمان دامپزشکی به نشانی اینترنتی www.gis.ivo.ir
سامانه هویت دام: سامانه جامع هویت دام کشور به نشانی اینترنتی www.abc.org.ir
گواهی سلامت دام: گواهی صادره از سامانه GIS مبنی براعلام وضعیت سلامت دام است.
گواهی بهداشتی حمل دام: گواهی صادره از سامانه قرنطینه که دارای کد رهگیری است.
دام زنده: مصادیق دام زنده موضوع  این شیوه نامه منحصراً گاو،گاومیش، گوسفند، بز و شتر (در همه گروه‌های سنی) است.
شناسه ملی دام: شناسه ملی دام کد 15رقمی هویت دام موضوع تبصره 2 دستورالعمل اجرایی ماده 10 قانون نظام جامع دامپروری.
پلاک: پلاک گوش (حاوی و یا فاقد بارکد،RFID) قابل رویت روی گوش دام، انواع میکروچیپ حاوی شناسه ملی دام با قابلیت استعلام برخط یا به‌وسیله پیامک.
سامانه بارنامه برخط: سامانه الکترونیکی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای که به صورت لحظه‌ای برای ناوگان حمل و نقل اقدام به صدور، اصلاح، ابطال بارنامه و امکان استعلام سیستمی را برای دستگاه‌های مسؤول فراهم می‌نماید.

 

ماده 2: نگهداری دام زنده
1. تمامی مالکین دام زنده موظفند آمار و اطلاعات دام‌های خود را مطابق با زمان‌بندی و ساز و کار اعلامی وزارت جهاد کشاورزی به‌صورت مستمر در سامانه پنجره واحد کشاورزی ثبت، پلاک گذاری و تغییرات آن را  به‌روز  نمایند.
تبصره: فرصت اجرای اقدامات این بند برای دام سنگین شامل گاو، گاومیش و شتر 6 ماه و برای دام سبک شامل گوسفند و بز یک سال از زمان ابلاغ این ضوابط است.
2. نگهداری دام زنده صرفاً با نصب پلاک دام معتبر و ثبت مشخصات دام زنده از طریق سامانه GIS و سامانه هویت دام در پنجره واحد کشاورزی مجاز است.
تبصره: مدت زمان لازم برای ورود اطلاعات مشخصات و هویت دام حداکثر 5 روز است.

 

ماده 3: خرید و فروش
1. هرگونه خرید و فروش و جابه‌جایی دام زنده فاقد پلاک، ممنوع است.
2. خریدار و فروشنده موظف‌اند خرید و فروش خود را در سامانه هویت ثبت نمایند.
تبصره : فرصت اجرای اقدامات این بند برای دام سنگین 6 ماه و برای دام سبک یک سال از زمان ابلاغ این ضوابط است.

 

ماده 4: جابجایی و حمل و نقل
1. مالکین یا مباشرین حمل محموله¬های دام زنده از مبداء تمامی استان¬های کشور به مقصد استان¬های گروه (الف) و بالعکس و همچنین جابه¬جایی درون استانی گروه (الف)موظفند در هنگام تردد نسبت به اخذ مجوزهای ذیل اقدام نمایند:
الف. سند حمل بار( بارنامه بر خط) از سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور.
ب.گواهی بهداشتی حمل دام از سازمان دامپزشکی کشور.
تبصره: استان‌های گروه (ب) شش‌ماه پس از ابلاغ دستورالعمل مشمول ضوابط این ماده هستند.
2. مسئول انتقال دام زنده و تحویل گیرنده در مقصد (مانند کشتارگاه‌ها، پروار بندی‌ها، دامداری‌ها و ...) موظفند تأیید تخلیه دام‌های تحویلی را در سامانه قرنطینه ثبت نمایند.
3. تمامی شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقل موظفند قبل از صدور بارنامه از سامانه قرنطینه  به‌صورت برخط استعلام و پس از حصول اطمینان از وجود گواهی بهداشتی حمل دام نسبت به صدور بارنامه اقدام نمایند.
4. تمامی شرکت‌ها، مؤسسات حمل و نقل، رانندگان و مباشرین حمل دام زنده موضوع بند یک فوق، موظفند پیش از حمل دام زنده، اطلاعات ثبت شده در سند حمل مربوطه را با محموله مطابقت نموده و در صورت عدم انطباق از نظر تعداد، نوع دام، مبداء و مقصد و نظایر آن، از حمل آن خودداری نمایند.
5. عشایر، در زمان و مسیر معین کوچ منطبق بر تعداد مندرج در دفترچه عشایری معتبر صادره از تشکل‌های عشایری مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی، صرفاً برای جابه‌جایی دام‌های خود از شمول ضوابط حمل دام مستثنی هستند.

 

ماده 5: دامنه شمول
1. تمامی ضوابط مندرج در این شیوه‌نامه در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی نیز لازم‌الاجرا است.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/19859