تکالیف ستاد در بسته‌های رونق تولید و اشتغال

تکالیف ستاد در بسته‌های رونق تولید و اشتغال

تکالیف و موارد مرتبط با ستاد در «بسته های رونق تولید و اشتغال» (ابلاغی رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی)

سه شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۷0 کامنتچاپ مطلب

مواردی که ستاد مجری می باشد:

بسته تجارت خارجی
(توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)

14. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مکلف است:
14.1. برنامه زمانبندی ایجاد، ‌ راه‌اندازی و یکپارچه‌سازی کلیه سامانه های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا مندرج در «آیین‌نامه‌های مرتبط با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392»را به نحوی تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه نماید که کلیه این سامانه‌ها تا پایان سال 1396 به صورت یکپارچه به بهره‌برداری رسیده باشند.
14.2. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تعامل با قوه قضائیه، ‌ زمینه لازم برای انهدام کالاهای قاچاق و جلوگیری از بازتوزیع آن‌ها به چرخه مصرف با رویکرد حمایت از تولیدات داخلی را فراهم آورده و دستورالعمل اجرایی آن را تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
14.3. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و تعامل با قوه قضائیه، ترتیبی اتخاذ نماید که پرونده‌های قاچاق کالا با اولویت و حداکثر طی مدت یک‌ماه مورد رسیدگی قرار گیرد. دستورالعمل های مرتبط با تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا با محوریت اختصاص شعب ویژه جهت رسیدگی به جرائم قاچاق کالا تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه ‌گردد.
14.4. نسبت به ارائه گزارش فصلی مشتمل بر موارد ذیل  به دبیرخانه ستاد اقدام نماید:
14.4.1. ارائه اطلاعات و آمار قاچاق کالا و تحلیل‌های مربوطه
14.4.2. برنامه‌ها و اقدامات انجام شده توسط دستگاه های عضو ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
14.4.3. اقدامات قضائی به عمل آمده، آراء صادره و احکام اجراء نشده و علل آن، درباره پرونده های قاچاق کالا
14.5. با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، برنامه اجرایی توانمندسازی بخش های مبارزه کننده با قاچاق کالا را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.


مواردی که ستاد همکار می باشد:

بسته ارتقاء توان تولید ملی

9.2. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری سازمان صدا و سیمای ج. ا.ا و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برنامه جامع اقدامات فرهنگی برای حمایت از تولید ملی، گرایش به استفاده از کالای تولید داخلی و کاهش تمایل به مصرف کالاهای قاچاق را تهیه و تا پایان خرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.

بسته  تجارت خارجی
(توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)

6.3. وزارت نفت مکلف است برنامه اجرایی کاهش قاچاق سوخت و انواع فراورده های نفتی را با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارایه نماید.


سایر موارد مرتبط به ستاد:

بسته ارتقاء توان تولید ملی

1.وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
1.4. ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس صنعتی کشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.
1.15. برنامه اجرایی اصلاح شبکه های توزیع در جهت کاهش هزینه های مبادله و قیمت نهایی مصرف کننده را تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
1.16. برنامه اجرایی ساماندهی صنوف فاقد پروانه را تهیه و تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
2.وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
2.1. ضمن تهیه فهرست کالاهای اساسی، ضروری و حساس کشور در حوزه فعالیت های خود، برنامه اجرایی افزایش تولید داخلی این کالاها را با توجه به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و فنی تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه دهند.

 

بسته  تامین مالی و سرمایه‌گذاری

8.7. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است زمینه‌های لازم برای افزایش تاثیربخشی سیاست‌های پولی از طریق انتظام‌بخشی به بازار پول و ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز را مهیا نماید.

 

بسته  تجارت خارجی
(توسعه صادرات غیر نفتی و مدیریت هدفمند واردات)

1. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است:
3.1. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است برنامه ‌پیشنهادی برای اعمال مدیریت یکپارچه گمرکی در کلیه مبادی گمرکی را تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری برای بررسی و تصویب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
1.4. برنامه تجهیز و روزآمدسازی اماکن گمرکی با استفاده از ابزارهای پیشرفته کنترلی و فناوری‌های نوین، به منظور افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی با رویکرد الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظایر آن را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به نحوی تهیه و تدوین نماید که تا پایان سال بیش از 50 درصد از گمرکات هدف با همکاری بخش غیردولتی، از تجهیزات پیشرفته کنترلی برخوردار گردند.
1.5. برنامه توسعه پنجره واحد الکترونیکی گمرکی و سامانه جامع گمرکی و استقرار سامانه هوشمند مدیریت ریسک را  تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و تدوین نماید.
1.6. با همکاری دستگاه‌های مسئول، از طریق برقراری اتصال پنجره واحد تجارت فرامرزی (گمرکی) با سایر سامانه‌های مرتبط، جریان تجارت، ارز، ثبت سفارش کالاها و تشریفات گمرکی بر واردات کالاهای مصرفی نظارت نموده و گزارش ماهانه آن را برای دبیرخانه ستاد ارسال نماید.
1.7. با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، ‌ تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به استقرار گمرکات مجهز در کلیه مناطق آزاد تجاری-صنعتی تا پایان سال جاری اقدام نماید.

3. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است:
3.3. با با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر دستگاه های ذیربط، با رویکرد حمایت از تولید داخل و توجه به رقابت‌پذیری صنایع، نسبت به بازنگری سیاست‌های تجاری و تعیین بهینه تعرفه‌های گمرکی و اعمال عوامل فنی (از جمله استانداردهای اجباری) برای کالاهای وارداتی، اقدام و واردات کالاهایی غیرضرور یا کالاهایی که در کشور به حد کفایت تولید می شوند را محدود سازد. برنامه اجرایی این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.
3.4. برنامه ارتقاء شاخص سهولت تجارت خارجی از طریق بهبود مولفه های دخیل در آن را تا پایان خرداد ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
3.6. بسته پیشنهادی مقررات صادرات را با رویکرد تثبیت مقررات تا ده سال تهیه و تا پایان تیرماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
3.12. با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط ترتیبی اتخاد نماید تا تعداد مجوزها و مراجع صدور آنها برای صادرات و واردات کاهش یابد.
3.14. با همکاری دستگاه‌های ذیربط، حمایت از تشکیل واحدهای خدماتی متنوع تجارت خارجی از قبیل توسعه ظرفیت ترابری، بیمه، بازرسی فنی، توسعه آزمایشگاه‌ها، شبانه‌روزی نمودن گمرکات صادراتی، تسهیل صدور موقت ماشین‌آلات پیمانکاران را در اولویت قرار دهد. برنامه اجرایی و انواع حمایت‌های امکانپذیر تا پایان مرداد ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه ‌گردد.
3.15. بسترهای لازم به منظور شناسایی و رهگیری کالا از بدو ورود تا سطح عرضه را در کالاهای منتخب تا پایان مرداد ماه سال جاری ایجاد نماید. فهرست کالاهای منتخب این بند تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری به دبیرخانه ستاد ارائه گردد.

4. وزارت جهاد کشاورزی مکلف است:
4.1. با تاکید بر حفظ توان تولید داخل؛ نظام تعرفه‌ای مؤثر بر واردات محصولات کشاورزی را طراحی و زمینه‌های اجرای آنرا فراهم آورد.
4.2. بستر لازم برای رهگیری کالا و نهاده‌های کشاورزی و دامی صنعتی و نیمه صنعتی وارد شده به کشور را فراهم آورد.
5.6. وزارت راه و شهرسازی مکلف است برنامه اجرایی «ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها» و «تجهیز شناورها و وسایل حمل و نقل جاده ای و ریلی کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت» را تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری تهیه و به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
10.1. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تسهیل نقل و انتقالات ارزی و روان‌سازی جریان مبادلات مالی تجارت کالا و خدمات اقدام نماید.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/18574