سیاست‌های کلی

سیاست‌های کلی

بندهای ۸، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۲ و ۲۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بندهای ۵ و ۷ سیاست‌های کلی اشتغال بندهای ۱، ۷، ۸ و ۲۱ سیاست‌های کلی تولید ملی بند ۶ و ۸ سیاست‌های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی) بند ۱۴ و ۲۳ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۱۳۸۳.۸.۶ هیأت وزیران سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور مصوبه شماره ۲۹۸ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و اطلاع‌رسانی شورای عالی امنیت ملی

سه شنبه، ۲۷ آذر ۱۳۹۷0 کامنتچاپ مطلب

1. بندهای 8، 11، 12، 19، 22 و 23 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی:

بند 8. مدیریت مصرف با تأکید بر اجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید
بند 11. توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوری های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج
بند 12. افزایش قدرت مقاومت و کاهش آسیب پذیری اقتصاد کشور
بند 19. شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، ارزی و تجاری
بند 22. مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال های داخلی و خارجی
بند 23. شفاف و روان سازی نظام توزیع و قیمت گذاری و روزآمد سازی شیوه های نظارت بر بازار


2. بندهای 5 و 7 سیاست‌های کلی اشتغال:

بند 5. بهبود محیط کسبب و کار و ارتقاء شاخص های آن و حمایت از بخش های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و وریه های ذیربط در چارچوب قانون اساسی
بند 7. هماهنگ سازی و پایداری سیاست های پولی، مالی، ارزی و تجاری و تنظیم بازارهای اقتصادی در جهت کاهش نرخ بیکاری توأم با ارتقای بهره وری عوامل تولید و افزایش تولید

 

3. بندهای 1، 7، 8 و 21 سیاست‌های کلی تولید ملی:

بند1. بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی و ...
بند 7. مدیریت منابع ارزی با تأکید بر تأمین نیازهای تولید ملی
بند 8. بهبود فضای کسب و کار با هدف افزایش تولید ملی
بند 21. کارآمد کردن نظام توزیع کالاها و خدمات با استفاده از سازوکار شفاف سازی


4. بند 6 و 8 سیاست‌های کلی امنیت ملی (امنیت داخلی):

بند 6. پیشگیری و برخورد قاطع و به هنگام با جرایم سازمان یافته
بند 8. کنترل همه جانبه و تأمین کامل امنیت مرزها با روش های نوین و بهره گیری از کلیه ظرفیت های سیاسی، انتظامی، اطلاعاتی و فنی


5. بند 14 و 23 ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب 1383.8.6 هیأت وزیران:

بند 14. تأکید خاص بر آمایش مناطق مرزی برای بهبود شرایط زندگی و افزایش سطح توسعه این مناطق به منظور ارتقای امنیت مرزهای کشور
بند 33. باز تعریف نقش و وظایف مناطق آزاد تجاری – صنعتی ویژه اقتصادی، با توجه به ویژگی های مناطق کشور و با هدف تقویت تعامل لازم بین عملکرد اقتصاد کشور با اقتصاد جهانی، تأمین سرمایه مورد نیاز، ارتقاء سطح فناوری و گسترش و تضمین بازارها و...

 

6. سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور:

بند 93. ارتقای سلامت اداری و اقتصادی و مبارزه با فساد در این عرصه با تدوین راهبرد ملی مبارزه با فساد و تدوین قوانین مربوط
بند 55. تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی با انسداد کامل نرم افزاری و سخت افزاری، توسعه و تقویت یگان های مرزبانی و ...
بند 58. پیشگیری و مقابله با قاچاق کالا و ارز از مبادی ورودی تا محل عرضه آن در بازار

 

7. مصوبه شماره 298 کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و اطلاع رسانی شورای عالی امنیت ملی

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/18568