بررسی وضعیت قاچاق کالا در ایران و چند کشور متناظر از نظر قوانین و عملکرد دستگاه‌ها (جلد اول: ترکیه)

معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در راستای اهداف پژوهشی خود مبادرت به انتشار کتب چاپ شده در این معاونت نموده است. کتاب حاضر به بررسی قوانین و عملکرد دستگاه‌های مبارزه با قاچاق در کشور ترکیه پرداخته است.

کشور ترکیه با مساحت 814578 کیلومتر مربع، سرزمینی است تقریباً مستطیل شکل که در غرب جمهوری اسلامی ایران و جنوب غربی قاره آسیا قرار گرفته است. طول سرزمین ترکیه از شرق به غرب 1660 کیلومتر و عرض متوسط آن 550 کیلومتر است. ترکیه از سه طرف به دریا راه داشته و از دو شبه جزیره تشکیل گردیده است. شبه جزیره آناتولی 97 درصد خاک ترکیه را تشکیل می‌دهد و در آسیا قرار دارد و شبه جزیره تراس شرقی با مساحت 24378 کیلومتر مربع فقط 3 درصد از خاک ترکیه را در قاره اروپا دربر می‌گیرد.  این دو توسط دریای مرمره از یکدیگر جدا شده‌اند.
ترکیه دو همسایه اروپایی و 6 همسایه آسیایی دارد. در شمال 610 کیلومتر با کشورهای مشترک المنافع و در شرق 454 کیلومتر با ایران مرز مشترک دارد. این کشور در جنوب با عراق 331 کیلومتر و سوریه 877 کیلومتر و در غرب با یونان 212 کیلومتر و با بلغارستان 269 کیلومتر مرز مشترک دارد.