مجموعه قوانین

۰۳/اسفند/۱۳۹۸ - ۱۶:۳۲
وظایف شرکت پست و بیمه مرکزی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق
۲۰/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۸:۲۳
تصویب نامه درخصوص اصلاح تصویب نامه شماره ۶۳۷۹۳/ت۵۵۶۳۳هـ مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ درباره اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک
۲۰/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۸:۰۷
اصلاح تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک
۲۰/فروردين/۱۳۹۸ - ۱۷:۰۴
تصویب نامه در خصوص اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک
۲۵/بهمن/۱۳۹۷ - ۱۷:۵۱
اصلاح بند (۱) تصویب نامه شماره ۳۱۸۱۹/ت ۵۱۹۶۷هـ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۸ در خصوص ورود (۴۱) قلم کالای مورد نیاز مرزنشینان
۰۶/بهمن/۱۳۹۷ - ۱۵:۳۷
قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۱۴/آبان/۱۳۹۷ - ۱۷:۳۸
تصویبنامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح ماده (۱) دستورالعمل تبصره (۴) الحاقی ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز