کاریکاتور و اینفوگرافی

۰۵/دی/۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰
اینفوگرافیک/قاچاق، بلای تولید داخلی
۱۱/مرداد/۱۳۹۵ - ۱۵:۱۴
چرا بازار ما، همه‌اش جنس خارجی است؟
۰۴/مرداد/۱۳۹۵ - ۱۴:۳۲
جنس قاچاق را جلوی چشم همه آتش بزنید!
۱۸/خرداد/۱۳۹۵ - ۱۴:۵۴
قاچاق؛ خنجری بر پشت ملت