مقالات برگزیده

۰۸/آبان/۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
از حدّی انگاری قاچاق کالا و یا اعمال قاعده تکرار جرم حدّی تا انصراف قاعده التعزیر دون الحدّ از این جرم
۰۸/آبان/۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
جستاری بر قاعده «کلّ معصیة لیس فیها حدّ مقدّر ففیها التّعزیر» و تبیین ارتباط آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
۰۸/آبان/۱۳۹۸ - ۱۰:۲۴
قاعده نفی و حرج در تعامل با قاچاق کالا و ارز
۱۰/مهر/۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
کاربرد قاعده «تَصُّرفُ إلِامَامِ عَلَی الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِإلَمصلَحَةِ» در تعامل با قاچاق کالا و ارز
۰۹/مهر/۱۳۹۸ - ۱۶:۲۴
کاربرد قاعده لاضرر و لاضرار در مدیریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز از منظر فقه شیعه
۰۹/مهر/۱۳۹۸ - ۱۴:۰۴
امکان‌سنجی حکم فساد فی الارض بر قاچاقچی کالا و ارز از منظر فقهی
۰۷/مهر/۱۳۹۸ - ۱۵:۱۱
قاچاق کالا و ارز از منظر اصول فقه
۲۵/شهريور/۱۳۹۸ - ۱۲:۱۷
برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب با استفاده از روش غیرمستقیم تابع تقاضای پول