انتصابات

۱۱/خرداد/۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
انتصاب رئیس کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی
۳۱/ارديبهشت/۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
انتصاب مدیرکل دفتر هماهنگی امور مقابله و رصد جریان مالی قاچاق