طرح‌های مقابله‌ای

۲۰/بهمن/۱۳۹۸ - ۱۸:۵۲
جزئیات اجرای طرح سراسری برخورد با لوازم خانگی قاچاق/ اخطارهای نهایی به عرضه‌کنندگان داده شد
۱۹/بهمن/۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
آغاز طرح سراسری برخورد با لوازم خانگی قاچاق
۱۵/بهمن/۱۳۹۸ - ۰۸:۳۵
حجم ورودی قاچاق به کشور برمدار کاهشی
۱۴/بهمن/۱۳۹۸ - ۰۹:۵۰
آغاز طرح سراسری مقابله با قاچاق پوشاک