یادداشت

۲۰/خرداد/۱۳۹۳ - ۰۹:۳۰
بازارچه های مرزی ، برآورده کردن امنیت پایدار
۱۸/خرداد/۱۳۹۳ - ۰۸:۳۴
نقش ستـاد مـرکـزی مبـارزه با قاچـاق کالا و ارز در عملیاتـی کردن ویژگـی‌ها و مؤلفه‌هـای اقتصاد مقاومتـی
۰۷/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۱:۲۲
بررسی آمار وضعیت قاچاق با نگاهی به بازرگانی خارجی
۰۴/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۴:۴۶
نهی مصرف کالای خارجی در اسلام
۰۴/خرداد/۱۳۹۳ - ۱۴:۳۲
بنزین ارزان، بلای جان اقتصاد
۲۴/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۲:۲۵
اقتصاد مقاومتی اتمام حجتی بر سیاست است
۲۴/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵
قاچاق سوخت، پیامد ناگوار یارانه‌ دهی
۲۴/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۱:۰۰
هدفمندی یارانه ها و توقف قاچاق
۲۴/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۰:۵۵
مالیات بر ارزش افزوده، سدی در برابر قاچاق کالا
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۳۹
بررسی علل گرایش دانش‌آموزان به مصرف کالاهای خارجی
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۳۴
قاچاق؛ دمل چرکینی که به سرطان تبدیل می شود
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۳۱
بررسی نقش خانواده و مدرسه در ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۲۹
سوخت قاچاق؛ خوراک مرگبار ماهیان جنوب
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۲۷
بر آورده نشدن توقعات در مناطق آزاد کشور به واسطه کالاهای قاچاق
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۲۴
لزوم اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب در مقابله با قاچاق کالا و ارز
۲۱/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۶:۲۲
تحلیلی بر وضعیت تعرفه در ایران
۲۰/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۲:۱۷
بررسی فساد اداری و مالی در ایران
۲۰/ارديبهشت/۱۳۹۳ - ۱۲:۱۰
تطهیرکنندگان قاچاق چه کسانی هستند