• اقتصاد پنهان- دهمین نشست کرسی راهبردی امنیت ملی و قاچاق کالا و ارز با موضوع «پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم قاچاق کالا و ارز در بخش تولید» برگزار شد.

معرفی کتاب
prevnext
دستگاه های عضو
قوه قضاییه
مجلس شورای اسلامی
بانک مرکزی
وزارت صنعت
بانک مرکزی
وزارت راه و شهرسازی
وزارت جهاد و کشاورزی
بانک مرکزی
نیروی انتظامی
بانک مرکزی
بانک مرکزی
سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
سازمان تعزیرات حکومتی
وزارت اطلاعات
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور خارجه
سازمان استاندارد
وزارت نفت