کارگروه‌های تخصصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

کارگروه‌های تخصصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

به موجب ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

دوشنبه، ۱۷ دی ۱۳۹۷0 کامنتچاپ مطلب

کارگروه‌های تخصصی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز

• کارگروه فرهنگی و اجتماعی

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه پیشگیری و مبارزه با پولشویی و قاچاق فلزات گرانبها، سنگ‌های قیمتی و ارز

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه حقوقی و قضایی

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
نماینده تام‌الاختیار قوه‌قضائیه در ستاد
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

 

• کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی

 
شرح وظایف:
 
اعضاء:
 
رییس کارگروه:
دبیر کارگروه:

 

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/18641