بررسی اجرای طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان مرکزی

بررسی اجرای طرح شناسه دار نمودن انبارها در استان مرکزی

اقتصاد پنهان- نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی، به ریاست حسن بیگی معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و جانشین رئیس کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

چهارشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۵0 کامنتچاپ مطلب

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه آئین نامه اجرایی تبصره سه ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اقدامات انجام شده در راستای اجرای سراسری سامانه جامع انبارها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
پس از ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات هریک از اعضاء در خصوص طرح شناسه دار نمودن انبارها، مقرر شد، بهره گیری از تجربیات استان سمنان به عنوان استان پایلوت در اولویت برنامه ها قرار گرفته و از طریق تعامل با مسئولین و در مدت زمانی تعیین شده در استان مرکزی  نیز اجرایی شود.

اشتراک گذاری:
لینک کوتاه:

epe.ir/News/12856