• رجیستری و اطمینان از وضعیت سلامت گوشی

    از طریق طرح ثبت تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت از سلامت گوشی خود مطمئن شوید.