پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات محاکم
اقتصاد پنهان- چهارمین دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف ارتقای دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات محاکم برگزار شد.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ - ۱۷:۲۴:۱۰