پودمان تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ویژه قضات دادسراهای سراسر کشور
اقتصاد پنهان- در راستای ارتقاء دانش قضایی و مهارت‌های شغلی قضات دادسراهای سراسر کشور، دوره تخصصی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ - ۰۸:۱۳:۵۲