تفاهم‌نامه همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازمان ثبت احوال کشور
اقتصاد پنهان-ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با سازمان ثبت احوال کشور تفاهم‌نامه همکاری منعقد کردند.
تاریخ: ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ - ۱۵:۰۳:۴۲