امحاء ۳۳ میلیون نخ سیگار در شیراز
اقتصاد پنهان-۳۳ میلیون نخ سیگار به ارزش ۴۰ میلیارد ریال صبح یک شنبه سی‌ویکم مرداد در منطقه دفن زباله میانرود شیراز امحا شد.
تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۳ - ۱۶:۱۰:۵۷