بررسی پرونده‌های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق در استان مرکزی

اقتصاد پنهان-اولین جلسه کارگروه بررسی پرونده‌های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال ۹۵ برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان در این جلسه 9 فقره پرونده مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن تصمیم‌گیری شد.

اولین جلسه کارگروه پرونده‌های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 95، روز یکشنبه 15 فروردین به ریاست آدینه، مدیرکل امنیتی، انتظامی و دبیر کمیسیون استان و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.