تبیین برنامه‌های سال ۹۵ کمیسیون استان مرکزی

اقتصاد پنهان- در اولین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال ۹۵، برنامه‌های این کمیسیون در سال جاری تبیین شد.

به گزارش اقتصاد پنهان در این جلسه پس از ارائه گزارش عملکرد سال 94 کمیسیون استان مرکزی توسط دبیر و نمایندگان ‌دستگاه‌های عضو، برنامه‌های سال جاری کمیسیون اعلام شد.

بر اساس برنامه‌های سال 95 کمیسیون استان کلیه طرح‌ها، دستورالعمل‌ها، مکاتبات و نحوه برگزاری جلسات بر اساس نامگذاری سال جاری با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و منطبق با تدابیر ستاد مرکزی و برنامه های دولت تدبیر و امید بومی سازی و اجرایی خواهد شد.
همچنین در سال جاری رویکرد کمیسیون در برنامه‌ریزی‌ها عمدتاً بر اساس تدابیر، رهنمودها و فرمان مورخ 1381/12/04 رهبر معظم انقلاب خطاب به ریاست جمهوری، تنظیم و ابلاغ خواهد شد.
ارزیابی مستمر دستگاه‌ها در قالب  برنامه‌های 6 ماهه، پیگیری مستمر اجرای برنامه‌های جامع  راهبردی مبارزه با قاچاق کالا و ارز براساس چشم انداز 5 ساله ستاد مرکزی، پیگیری مصوبات، بهره‌مندی از نظرات کارشناسی و تشدید اقدامات کنترلی از مهمترین برنامه‌های کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 1395 عنوان شد.
اولین جلسه کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی در سال 95، روز یک‌شنبه 15 فروردین به ریاست معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی و جانشین رییس کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.