تبلیغات هوشمندانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان-معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، کتاب تبلیغات هوشمندانه در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را منتشر کرد.

بخش اول این کتاب تحت عنوان تبیین پدیده قاچاق کالا به بیان مفهوم قاچاق کالا و ارز، ابعاد گسترده قاچاق کالا و ارز، عوامل مؤثر بر قاچاق کالا و ارز، پیامدهای قاچاق کالا و ارز، الزامات مبارزه با قاچاق کالا و ارز، توصیه‌های فرهنگی ــ تبلیغی برای مقابله با قاچاق کالا و ارز می‌پردازد.

و هدف‌گذاری، گونه‌شناسی مخاطب و ابزارها شامل رسانه‌ها و قالب محتوا از دیگر مطالب است که در بخش دیگر تحت عنوان تبلیغات هوشمندانه به آن پرداخته شده است.

نسخه الکترونیکی این کتاب از بخش مستندات مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است. فایل فشرده را پس از ذخیره‌سازی باز کرده و فایل"کتاب" را توسط مرورگر گوگل کروم اجرا کنید.