مسئله‌شناسی قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان-معاونت فرهنگی و پژوهش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز کتاب مسئله‌شناسی قاچاق کالا و ارز را منتشر کرد.

این کتاب با بیان مطالبی تحت عناوین مفهوم قاچاق کالا، ابعاد و گستره آن، الزامات و ساز و کار و چالش‌های مبارزه، قاچاق کالا در افکار عمومی، قاچاق در آثار علمی و پژوهشی، شیوه‌های همکاری و موضوع‌های پژوهشی با هدف طرح مسأله و انگیزش دانشگاهیان و استادان دانشگاه برای ایفای نقش بیشتر در عرصه تحقیقات، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه شده است.

نسخه الکترونیکی این کتاب از بخش مستندات مرتبط در اختیار شما قرار گرفته است. فایل فشرده را پس از ذخیره‌سازی باز کرده و فایل"کتاب" را توسط مرورگر گوگل کروم اجرا کنید.