بررسی پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان مرکزی اعلام کرد: بیست و نهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، بیست و نهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان  مرکزی به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه سه فقره پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت و درباره آنها تصمیم گیری شد.