کشف مواد محترقه در استان اردبیل

اقتصاد پنهان-کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان اردبیل از کشف مواد محترقه در شهرستان مشکین شهر خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، براساس گزارش واصله از شهرستان مشکین شهر عوامل نیروی انتظامی شهرستان طی بازرسی از واحد های صنفی ،خودروی های شخصی ومغازه ها انواع موادمحترقه به تعداد99هزارو190نخ مواد محترقه در شهرستان کشف و ضبط کردند.

همچنین تعداد 7هزارو200 نخ مواد محترقه توسط مرزبانی رضی کشف  وضبط شده است .