کشف ۵۰۰۰ کیلوگرم انواع پوشاک در پوشش حمل کولرآبی در اتوبان زنجان قزوین

اقتصاد پنهان-کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان قزوین از کشف ۵ هزارو کیلو گرم انواع پوشاک در عوارضی اتوبان زنجان-قزوین از یک دستگاه تریلر که در پوشش حمل کولر آبی از تبریز به مقصد تهران بارگیری شده بود خبرداد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در عوارضی اتوبان زنجان-قزوین از یک دستگاه تریلر مقدار5 هزارکیلوگرم انواع پوشاک که در پوشش حمل کولر آبی از تبریز به مقصد تهران بارگیری شده بود کشف و ضبط شد.

بر اساس این گزارش ارزش این محموله3 میلیاردو 150 میلیون ریال برآورد شده است.