بررسی برنامه های فرهنگی پایان سال در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی برگزار شد.

به گزارس اقتصاد پنهان، پنجمین جلسه کارگروه فرهنگی و تبلیغات کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به ریاست عظیمی زاده مسوول کارگروه و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو برگزار شد.
در این جلسه برنامه های فرهنگی پایان سال ارائه شده توسط دستگاه ها در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ شد.