یکصد و چهل و یکمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان برگزار شد

اقتصاد پنهان- یکصد و چهل و یکمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان به ریاست معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون با حضور کلیه دستگاه های عضور، در محل انبار نفت نظامیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، یکصد و چهل و یکمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان به ریاست قدرت دهقان معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون و مدیران  و نمایندگان تمامی دستگاه های عضور، به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در محل انبار نفت نظامیه برگزار شد.

در ابتدای جلسه، هر یک از اعضاء اقدام به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان مطبوع خود کردند.

عباس دشتی نژاد دبیر کمیسیون استان، ضمن جمع بندی، به بررسی وضعیت موجود و ارائه مطالب مطروحه به منظور تصمیم گیری نهایی پرداخت.

بررسی و ارائه گزارش از آخرین وضعیت طرح عرضه سوخت بر مبنای پیمایش، نامه های واصله به کمیسیون، مشکلات ارزیابی اموال کشف شده به ظن قاچاق، پروانه های الکترونیکی و طرح، بررسی و تصویب پیشنهادات و تصمیمات کارگروه اطلاعات و عملیات از جمله موضوعات مطروحه در نشست فوق بود. در ادامه نشست، اعضاء از محل انبار نفت نظامیه و روند فعالیت در این انبار بازدید کردند.