ابلاغ برنامه های پایان سال ۹۴ کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی

اقتصاد پنهان- یازدهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه ضمن بررسی میزان پیشرفت برنامه های راهبردی  ستاد مرکزی بر اساس چشم انداز پنج ساله، برنامه های پایان سال 94 ابلاغ شد.
بر اساس این ابلاغیه تمامی دستگاه ها به تناسب وظائف ذاتی خود عمده فعالیت خود را  پیرامون اطلاع رسانی متمرکز کرده و مردم را  به پیامدهای قانونی وخطرات استفاده از کالاهای قاچاق به ویژه در بخش سلامت  آگاه کنند.
همچنین به منظور جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق به مجاری عرضه، فرماندهی نیروی انتظامی با تشدید اقدامات کنترلی بر محورهای مواصلاتی و سازمان صنعت، معدن وتجارت استان نسبت به تشدید اقدامات کنترلی بر مجاری عرضه اقدام کرده و برنامه های خود را در این خصوص تنظیم و به دبیرخانه کمیسیون ارائه کنند .