اجرای مرحله هشتم از طرح جمع آوری ماهواره در شهر بوئین زهرا

اقتصاد پنهان- کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه باقاچاق کالا و ارز استان قزوین از اجرای مرحله هشتم از طرح جمع آوری ماهواره در شهر بوئین زهرا خبر داد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در راستای اجرای مرحله هشتم از طرح جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره با محوریت دیش های آشکار به مدت سه روز برابر اعلام پاوا استان ، طی مکاتبات قبلی با دادستان شهرستان بوئین زهرا ، حکم مربوطه اخذ شد.

بر اساس این گزارش  با استفاده از ظرفیت و پتانسیل منابع خبری چند تیم پلیس آگاهی در مقاطع مختلف زمانی به سطح شهر بوئین زهرا اعزام و از منازلی که از این تجهیزات استفاده می کردند بازدید کردند که طی آن در مجموع تعداد 208 قطعه انواع تجهیزات شامل 141 قطعه دیش و 67 قطعه ال ان بی کشف و ضبط شد.