جانشین رییس کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین:

برنامه های مبارزه با قاچاق کالا هم سو با اقتصاد مقاومتی باشد

اقتصاد پنهان- جانشین رییس کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزویندر چهارمین جلسه کمیسیون استان قزوین مطرح کرد: برنامه های مبارزه با قاچاق کالا هم سو با اقتصاد مقاومتی باشد.

 به گزارش اقتصاد پنهان، رحیمی منفرد جانشین رییس کمیسیون  برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین در چهارمین جلسه این کمیسیون افزود: ساختار ، برنامه های راهبردی و پیشگیری در حوزه مقابله با قاچاق کالا و ارز باید همسو با سیاست های اقتصاد مقاومتی و مستند به قوانین و مقررات بخشی و فرابخشی باشد. 

وی خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق و نحوه نظارت بر آن بر اساس برنامه راهبردی روشن ، زمانبندی شده و مشخص انجام می شود و در این زمینه اعضای کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجیه شده و تمام توان خود را به کار خواهند گرفت .

معاون سیاسی و امنیتی استانداری قزوین در ادامه تاکید کرد: باید با گسترش فعالیتهای پیشگیرانه و اقدامات اطلاعاتی ریسک قاچاق را برای قاچاقچیان بالا ببریم که در این زمینه انجام بازرسی های مشترک با هدف جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در سطح عرضه باید با جدیت پیگیری شود.