برگزاری جلسه کارگروه حمایت از تولیدونظارت برشفاف سازی گردش کالادرسطح عرضه

اقتصاد پنهان- جلسه کارگروه حمایت از تولیدونظارت برشفاف سازی گردش کالادر سطح عرضه استان کرمان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان،جلسه کارگروه حمایت ازتولید ونظارت برشفاف سازی گردش کالادر سطح عرضه با موضوع بررسی روند مبارزه با سیگارقاچاق و کالاهای سلامت محور برگزار شد.

دبیرکمیسیون استان در رابطه با بیست برندسیگارقاچاق اعلامی از دستگاه های کاشف و ضابطین قضائی خواستندبا رعایت مقررات قانونی مقابله با سیگارهای قاچاق را در اولویت برنامه های عملیاتی خود قرار دهند.

شهریاری تشدید اقدامات کنترلی در خصوص کالاهای سلامت محور بویژه دارو را خواستارشدند.

در این جلسه اعضا برلزوم توجه بیشتر به اقدامات فرهنگی و رسانه ای جهت آگاهی بخشی افکار عمومی تاکید کردند.

 درپایان  تصمیمات لازم در مورد دستور کارجلسه اتخاذ شد.