برگزاری هفتمین نشست هم اندیشی معاونت پژوهشی وفرهنگی ستاد بااصحاب رسانه

اقتصاد پنهان- هفتمین نشست هم اندیشی معاونت پژوهشی و فرهنگی ستاد مرکزی مبارزه باقاچاق کالا و ارز و مدیران رسانه ای در ستاد برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، هفتمین نشست هم اندیشی معاونت پژوهشی و فرهنگی ستاد مرکزی  مبارزه باقاچاق کالا و ارز و مدیران رسانه ای با موضوع «قاچاق کالا: علل، چگونگی و کارکردهای آن از نگاه مردم» برگزار شد .
در این جلسه دکتر گلشن پژوه به تشریح نتایج نظر سنجی انجام شده توسط ستاد با موضوع  «قاچاق کالا: علل، چگونگی و کارکردهای آن از نگاه مردم» پرداخت.

جامعه نمونه این پژوهش شامل تمامی ساکنان بالای 16 سال در 7 استان کشور شامل استانهای کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی به عنوان استانهای مبادی ورودی ، استانهای تهران ، اصفهان به عنوان استان های پر مصرف و استان سمنان به عنوان استان کمتر مصرف کننده انتخاب شدند.

بر اساس نتایج اسن پژوهش 69 درصد از جامعه معتقدند کالای قاچاق در عین اینکه در کشور زیاد است دارای مضرات و آثار تخریبی گوناگونی است .

از دیگر موارد مورد تاکید پاسخگویان این است که مبارزه با قاچاق کالا مستلزم عزم جدی مسوولان و به ویژه حضور و مشارکت مردم با مسوولان است .