برگزاری جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی

اقتصاد پنهان- شانزدهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی در محل استانداری مرکزی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، شانزدهمین جلسه کارگروه پرونده های مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز استان مرکزی روز دوشنبه مورخ سیزدهم مهر ماه، به ریاست آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل استانداری مرکزی برگزار شد.
در این جلسه هفت فقره پرونده مشمول تبصره سه ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق مورد بررسی قرار گرفت و درباره آن تصمیم گیری شد.