قاچاق سیگار بزرگترین منبع درآمد پ.ک.ک

اقتصاد پنهان- مقامات امنیتی و گمرکی ترکیه قاچاق در انواع مختلف به خصوص قاچاق سیگار را یکی از منابع مهم درآمدی قاچاقچیان به خصوص گروه پ.ک.ک می‌‌دانند.مقامات امنیتی ترکیه همچنین بیان می‌‌دارند که PKK معمولا سیگارهای ساخت بلغارستان را به ترکیه قاچاق کرده و از آنجا نیز این سیگارها را به کشورهای همسایه از جمله سوریه و عراق ارسال می‌‌کند.

به گزارش اقتصاد پنهان، قاچاق سیگار یکی از مهم ترین منابع درامدی گروه PKK است.گزارش‌های اخیر منابع امنیتی ترکیه نیز این مطلب را تایید می‌‌کند و بیان می‌‌دارند که در هشت ماهه سال 2015 تقریبا 80 میلیون بسته سیگار کشف و ضبط شده است. منابع امنیتی ترکیه اضافه می‌‌نمایند که ارزش 80 میلیون بسته سیگار کشف شده تقریبا 500 میلیون لیر ترکیه است. تقریبا 5 میلیون بسته از این سیگارهای قاچاق در استانبول کشف شده و اداره ضد قاچاق ترکیه نیز تقریبا 300 نفر از مظنونین به قاچاق سیگار را در طی 160 عملیات انجام گرفته در ترکیه دستگیر کرده اند.
گزارش‌های منتشر شده توسط منابع امنیتی ترکیه بیان می‌‌دارند که اگرچه 20 درصد از سیگارهای فروخته شده در ترکیه در سال 2013 قاچاق بوده است لیکناین میزان در سال 2015 به 11 درصد کاهش یافته است. با این حال مقامات امنیتی و گمرکی ترکیه قاچاق در انواع مختلف به خصوص قاچاق سیگار را یکی از منابع مهم درآمدی قاچاقچیان به خصوص گروه پ.ک.ک می‌‌دانند.مقامات امنیتی ترکیه همچنین بیان می‌‌دارند که PKK معمولا سیگارهای ساخت بلغارستان را به ترکیه قاچاق نموده و از آنجا نیز این سیگارها را به کشورهای همسایه از جمله سوریه و عراق ارسال می‌‌کنند.
مقامات امنیتی ترکیه همچنین تاکید می‌‌نمایند که گروهPKK اخیرا از گرجستان به عنوان یکی از مسیرهای قاچاق خود استفاده می‌‌کند. این منابع یادآور می‌‌شوند که سیگارهای قاچاق به گرجستان ارسال شده و از آنجا مجددا از طریق دروازه مرزیSarp به ترکیه وارد می‌‌شوند.مقامات ترکیه بارها ادعا کرده اند کهPKK بخش بزرگی از قاچاق مواد مخدر و محصولات دخانی را در ترکیه به عهده دارند و از این راه تلاش دارند تا بخش زیادی از منابع درآمدی خود را تامین کنند.
علاوه بر آنچه در فوق بیان شد، همچنین کارشناسان و تحلیگران ترکیه معتقدند، افزایش نرخ مالیات های سیگار و محصولات دخانی در این کشور باعث آن شده است تا تقریبا یک چهارم از سیگارهای موجود در این کشور قاچاق باشد. این کارشناسان معتقدند چنین وضعیتی می‌‌تواند آسیبی جدی به فعالیت‌های اقتصادی این کشور وارد کرده و همچنین بهداشت و سلامتی افراد جامعه را در معرض خطر قرار دهد. آمارهای ارائه شده نیز نشان می دهد که نرخ قاچاق محصولات دخانی در این کشور روندی افزایش به خود دیده است. آمارهای ارائه شده حکایت از آن دارد که حجم قاچاق سیگار این کشور از سال 2010 تا 2014 روندی افزایش داشته است که این امر باعث ایجاد و گسترش نگرانی‌های جدیی در ترکیه نیز شده است. درحالیکه حجم قاچاق سیگار این کشور در سال 2010 تقریبا 16.3 درصد بوده است،این آمار در سال 2014 به 20.3 درصد افزایش داشته است.
کارشناسان مالیاتی ترکیه نیز در این رابطه اشاره داشته اند که افزایش نرخ مالیات سیگار در ترکیه به معنای آن است که قیمت متوسط یک بسته سیگار در ترکیه تقریبا دو برابرقیمت آن در کشورهایی مانند سوریه، ایران و عراق به عنوان همسایگان ترکیه است.