برگزاری کارگاه آموزشی تجهیزات پزشکی درکرمان

اقتصاد پنهان-نخستین دوره کارگاه آموزشی ملزومات وتجهیزات پزشکی باحضور مسوولان سازمان غذا وداروی وزارت بهداشت دراستان کرمان برگزار شد.

به گزارش اقتصادپنهان، درراستای افزایش سهم فعالیت های آموزشی ودستیابی به اهداف برنامه جامع مبارزه باقاچاق کالا وارز استان نخستین کارگاه آموزشی ویژه واحدهای توزیع وعرضه کننده تجهیزات پزشکی استان کرمان برگزار شد.
دراین کارگاه کارشناسان اداره کل نظارت وارزیابی ملزومات پزشکی سازمان غذا ودارو ضمن تبیین مفاد دستورالعمل پیشگیری ومبارزه باقاچاق تجهیزات پزشکی وسایر قوانین موضوعه درزمینه فرآیند ثبت مشخصات واحدهای توزیع کننده درسایت آن اداره کل آموزش های لازم ارائه کردند.