افزایش حجم قاچاق از طریق مرسوله های پستی در سنگاپور

اقتصاد پنهان- قاچاق از طریق مرسوله‌های پستی و خدمات پیک به روندی درحال افزایش در سنگاپور تبدیل شده است.

به گزارش اقتصاد پنهان، بنا به اظهارات مقامات اداره بازرسی و مهاجرت سنگاپور، حجم قاچاق از طریق مرسوله های پستی در سال 2015 تقریبا 21درصد رشد داشته است.

مقامات اداره بازرسی و مهاجرت سنگاپور بیان داشته اند که قاچاق از طریق مرسوله‌های پستی و خدمات پیک به روندی در حال افزایش در این کشور تبدیل شده است. مقامات بازرسی و مهاجرت سنگاپور در رابطه با آمارهای این مساله کرده اند که حجم موارد کشف شده در نیمه اول سال 2015 به نسبت سال 2014 تقریبا 21 درصد افزایش یافته است. به گفته مقامات سنگاپوری مواد مخدر و اسلحه¬های ساچمه ای از جمله مهم ترین موارد کشف شده در این بسته‌های پستی می باشند. این مقامات همچنین اضافه نموده اند که حیوانات کمیاب و همچنین برخی از اقلام دارویی نیز از جمله دیگر موارد قاچاق شده از طریق بسته های پستی و خدمات پیک بوده است.
مقامات بازرسی و مهاجرت سنگاپور همچنین در رابطه با اشکال و چگونگی توسل به قاچاق بیان نموده اند که قاچاقچیان علاوه بر استفاده از شیوه‌های معمولجاسازی در خودروها، از شیوه‌های جدیدی مانندقرار دادن محصولات قاچاق در فضاهای خالی داخل مرسولات امانی یا ارسال از طریق بسته‌های پستی هوایی که عامدانه به‌نام محصول دیگری ارسال می‌شود، نیز استفاده می‌کنند.