با حضور استاندار و رییس کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان:

یکصد و سی و ششمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان برگزارشد

اقتصاد پنهان- یکصد و سی و ششمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان، با حضور تمامی اعضاء و به ریاست استاندار و رئیس کمیسیون در سالن اجتماعات شهید هاشمی استانداری برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، یکصد و سی و ششمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان، با حضور تمامی اعضاء و به ریاست  استاندار و رییس کمیسیون در سالن اجتماعات شهید هاشمی استانداری برگزار شد.

طرح ساماندهی مبادلات مرزی موضوعی بود که در این نشست به بحث و بررسی در خصوص آن پرداخته شد.