برگزاری یکصد و سی و پنجمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان خوزستان

اقتصاد پنهان- یکصد و سی و پنجمین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان، با حضور تمامی اعضاء و به ریاست معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون استان در سالن جلسات معاونت استان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این جلسه موضوعاتی از قبیل «طرح و بررسی تصمیمات و پیشنهادات کارگروه ها، آخرین اطلاعات و بررسی طرح عرضه سوخت بر مبنای پیمایش و انعکاس آخرین اطلاعات توسط مدیران پخش مناطق اهواز و آبادان و پایانه ها، طرح نامه های واصله، نهایی کردن مصوبات 4 و 5 نشست یکصد و بیست و هفتم کمیسیون و گزارش مدیران پخش مناطق اهواز و آبادان در خصوص آمار خرید سوخت با نرخ بنکرینگ» طرح و تبادل نظر شد.