بازدید از وضعیت کالاهای قاچاق در حاشیه جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

اقتصاد پنهان- در نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی نحوه نگهداری کالاهای قاچاق مورد بازدید قرار گرفت.

نهمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر  مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان مرکزی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم مرداد ماه، به ریاست آقای آدینه مدیر کل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون، با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه های عضو در محل انبارهای مدیریت جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان برگزار شد.
در حاشیه این جلسه که در آن پس از ارائه گزارشی توسط مدیر جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان، موانع و مشکلات اجرایی ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد بررسی قرار گرفت، اعضای کمیسیون از نحوه نگهداری کالاهای قاچاق بازدید کردند.