برگزاری دوازدهمین جلسه بررسی پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان در سال ۹۴

اقتصاد پنهان- دوازدهمین جلسه بررسی پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان با بررسی ۳۶ فقره پرونده به ریاست دبیر کمیسیون در محل استانداری استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، جلسه ی ویژه رسیدگی به پرونده های مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه قاچاق کالا وارز که از شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان صادر شده بود به ریاست دشتی نژاد مدیر کل انتظامی مرزی و دبیر کمیسیون و نمایندگانی از اداره اطلاعات استان، تعزیرات حکومتی خوزستان، اداره مبارزه با قاچاق ناجا، فرماندهی مرزبانی و گمرکات استان در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

در این نشست به 36 فقره پرونده مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه قاچاق کالا وارز رسیدگی شد.

تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید دارد: آراء صادره از شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب در صورتی که مبنی بر برائت متهم باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و پس از درخواست دادستان یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت یا ستاد و یا عنداللزوم دستگاه کاشف، قابل تجدیدنظرخواهی است. پرونده حسب مورد از سوی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی یا رئیس کل دادگستری استان برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر مربوطه ارجاع می شود. رأی شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجراء است.

لازم به ذکر است، از این تعداد 4 فقره منجر به لایحه تجدید نظر خواهی توسط اعضاء شده است.