کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ا رز استان کهگیلویه و بویر انجام شد؛

تصویب و ابلاغ طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز

اقتصاد پنهان- تصویب و ابلاغ طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کهگیلویه و بویراحمد در جلسه کمیسیون برنامه ریزی ،هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ا رز استان انجام شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دومین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت برمبارزه با قاچاق کالا و ارز استان به ریاست محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و جانشین رییس کمیسیون برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کهگیلویه و بویر احمد در استانداری برگزار شد .
نشاطی فر مدیرکل امنیتی و انتظامی و دبیر کمیسیون اصلی برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در این جلسه گفت: طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با موقعیت و شرایط اقتصادی ، اجتماعی ، جغرافیایی و عوامل محیطی حاکم بر فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز تهیه و به تأیید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیده جهت اجراء به دستگاه های ذیربط ابلاغ می شود.

وی همچنین اجرای طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را متناسب با شرایط و امکانات بومی موجب ارتقای سطح کارآمدی و افزایش توان مقابله ای دستگاه های اجرایی و عضو کمیسیون با پدیده شوم قاچاق کالا و ارز دانست .
در ادامه محمدی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی و جانشین رییس کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ابلاغ طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز متناسب با شرایط بومی و منطقه ای استان خبر داد و گفت: اجراء صحیح این طرح ضمانت اجرایی سیاستها و راهبردهای اقتصاد مقاومتی را به دنبال خواهد داشت.

وی همچنین از دستگاه های عضو این کمیسیون و کارگروه های تخصصی چهارگانه خواست  موارد و فصلهای مختلف این طرح جامع را احصاء و عملیاتی کنند سپس یکی از نیازهای اساسی مبارزه قاطع با پدیده قاچاق کالا و ارز را ایجاد ایست و بازرسی ثابت در برخی محورها و حداقل یکی از مبادی ورودی دانست و گفت مکاتبات زیادی حتی با هماهنگی شورای تأمین استان در این راستا با شورای امنیت کشور انجام شده و لی تا کنون پاسخ مثبتی دریافت نشده است .

در ادامه بهمنی جانشین دبیر و مسوول دبیرخانه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان ایجاد انسجام و هماهنگی بیشتر در فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ضمانت اجرایی برای رونق تولیدات و سرمایه گذاری داخلی را از دیگر مزایای اجرای موفق این طرح جامع اعلام کرد.

وی تعداد پرونده های تشکیل شده در زمینه قاچاق کالا و ارز در سه ماهه نخست امسال را نیز 482 فقره و میزان ارزش ریالی کالاهای مکشوفه در این مدت را نیز افزون بر 43میلیارد ریال اعلام کرد.

بهمنی  تعداد پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز در سه ماهه گذشته سال 93 را نیز 384 فقره با ارزش ریالی 25 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی تعداد متهمان دستگیر شده در سه ماهه نخست امسال در زمینه قاچاق کالا و ارز در استان را نیز 287نفر اعلام کرد.

بهمنی گفت : لوازم صوتی و تصویری، لوزام خانگی، تجهیزات دریافت ماهواره، فرآورده های نفتی ، کامپیوتر و قطعات آن را از مهمترین کالاهای مکشوفه در سه ماهه نخست امسال بود.