ترکیه و تسهیل قاچاق اشیاء باستانی سوریه

اقتصاد پنهان- وزیر فرهنگ سوریه از کشورهای مختلف جهان خواسته است تا به این کشور در جلوگیری از قاچاق اشیاء باستانی و فرهنگی توسط گروه تروریستی داعش ، کمک و همکاری بیشتری کنند و از ترکیه نیز خواسته است تا قاچاق این محصولات در طول مرزهای مشترک را متوقف کند.

به گزارش اقتصاد پنهان، وزیر فرهنگ سوریه ترکیه را به دلیل تلاش برای تسهیل فرآیند قاچاق اشیاء باستانی سوریه مورد انتقاد قرار داد.

«اسام خلیل» ویزر فرهنگ سوریه گفت: آنکارا به صورت گسترده از گروه تروریستی داعش حمایت می کند و به همین دلیل هم شرایط را برای قاچاق اشیاء باستانی سوریه توسط افراد این گروه تسهیل می کند.

اسام خلیل همچنین افزود: قطعنامه شورای امنیت که هدفش بازداشتن گروه هایی مانند داعش از سود بردن از تجارت غیرقانونی و قاچاق اشیاء باستانی و همچنین نفت بود بدون همکاری فراگیر ترکیه از قابلیت اجرایی چندانی برخوردار نخواهد بود و نمی تواند چندان موثر عمل نماید.

وزیر فرهنگ سوریه از کشورهای مختلف جهان خواسته است تا به این کشور در جلوگیری از قاچاق اشیاء باستانی و فرهنگی توسط گروه تروریستی داعش ، کمک و همکاری بیشتری نماید و از ترکیه نیز خواسته است تا قاچاق این محصولات در طول مرزهای مشترک را متوقف کند.
علاوه بر تسهیل شرایط قاچاق اشیاء باستانی سوریه توسط ترکیه همچنین گزارشات منتشره دیگرحکایت از آن دارد  که سازمان اطلاعات ترکیه در قاچاق خودروهای مسروقه و ورود این خودروها به سوریه نیز همکاری دارد.

برخی از گزارش های منتشر شده در این حوزه نشان می دهد که از یک هزارو 800  خودرویی که در سال 2013 در ترکیه به سرقت رفته اند تقریبا همه این خودروها به سوریه قاچاق شده اند.

گزارش ها تاکید می کند که خودروهای سرقتی به سوریه فرستاده می شود تا توسط گروه های تروریستی داعش و القاعده در ماموریت های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.