با حضور معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون استان برگزاد شد

یکصد و سی و سومین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان

اقتصاد پنهان- یکصد و سی و سومین نشست اصلی کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان با حضور معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون استان در محل استانداری برگزاد شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، در این نشست بررسی مشکلات ناشی از اجرای مصوبه هیأت محترم وزیران در خصوص تک نرخی شدن فرآورده های نفتی، طرح و بررسی موضوع حق العمل جایگاه های ساحلی و بررسی موضوع تعیین تکلیف کمیته بهینه سازی مجاری عرضه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان طی احکامی «سید نوراله حسن زاده» ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به عنوان رییس کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه و سردار«محمد رضا اسحاقی» فرماندهی انتظامی استان بعنوان رییس کارگروه هماهنگی اطلاعات و عملیات منصوب شدند.