برگزاری کارگاه آموزشی پیرامون قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان خوزستان

اقتصاد پنهان- با حضور مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کشور در استان، جلساتی با حضور روسای شعب تعزیرات حکومتی استان و نمایندگانی از نیروی انتظامی و مرزبانی در محل گمرکات استان و تعزیرات حکومتی برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، «عبدالمجیداجتهادی» در این نشست به سوالات مطرح شده درباره مواد و مصوبات بند های مختلف قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز پاسخ داد.
لزوم رسیدگی به پرونده های قاچاق شامل کالاهای سریع الفساد از موارد مورد بررسی در این جلسات بود که در همین راستا از تعدادی از انبارهای نگهداری این کالاها در سازمان نظارت گمرکات استان بازدید شد.