بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده ۵۳ قانون کالاو ارز در استان خوزستان

اقتصاد پنهان- یکصد و سی و دومین نشست اصلی کمیسیون استان خوزستان به ریاست معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون در محل سالن جلسات معاونت امنیتی و انتظامی استانداری برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، دراین نشست دشتی نژاد دبیرکمیسیون استان با بیان گزارشی از عملکرد کمیسیون از حاضرین در جلسه خواست به بیان نقطه نظرات خود پیرامون طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی برخی از نامه ها و گزارشات واصله به دبیرخانه به بپردازند.
در ادامه جلسه، دهقان، معاون امنیتی و انتظامی و جانشین کمیسیون استان و اجتهادی، مدیر کل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی کشور با بیان مطالبی در خصوص مواد مطروحه در قانون پیرامون کالاهای قاچاق کشف شده و نحوه تعیین تکلیف اینگونه کالاها توسط اموال تملیکی به بررسی آخرین وضعیت اجرای ماده 53 قانون کالاو ارز در استان پرداختند.
در پایان حاضرین در جلسه با حضور در محل گمرکات استان از انبار های نگهداری کالاهای مذکور دیدن کردند.