ششمین جلسه بررسی پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان

اقتصاد پنهان- ششمین جلسه بررسی پرونده های مشمول تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان خوزستان با بررسی بیست فقره پرونده به ریاست دبیر کمیسیون در محل استانداری استان خوزستان برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، جلسه ی ویژه رسیدگی به پرونده های مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه قاچاق کالا وارز که از شعب بدوی تعزیرات حکومتی استان صادر گردیده بود باحضور دشتی نژاد مدیر کل انتظامی مرزی و دبیر کمیسیون، سعیدی مدیر کل تعزیرات حکومتی خوزستان، سرهنگ وکیلی رئیس اداره مبارزه با قاچاق ناجا، و نمایندگانی از اداره اطلاعات استان، فرماندهی مرزبانی و گمرکات استان در محل استانداری خوزستان برگزار شد.

در این نشست به بیست فقره پرونده مشمول تبصره 3 ماده 50 قانون مبارزه قاچاق کالا وارز رسیدگی شد. لازم به ذکر است، از ابتدای سال 94 تا کنون به بیش از 95 فقره پرونده واسله به دبیرخانه کمیسیون استان خوزستان رسیدگی شده که از این تعداد 14 فقره منجر به لایحه تجدید نظر خواهی توسط اعضاء شده است.