قاچاق آرد ترکیه به فیلیپین با عنوان آرد هندی

اقتصاد پنهان- مقامات گمرک فیلیپین معتقدند بررسی های انجام گرفته در گمرک این کشور نشان می دهد؛ آرد ترکیه به این کشور قاچاق می شود .

به گزارش اقتصاد پنهان، مقامات گمرکی این کشوراظهار داشته اند: آرد ترکیه  هنگامی که وارد این کشور می شود به منظور جلوگیری از پرداخت عوارض دامپینگ به نام آرد هندی اظهار می شود.

مقامات گمرکی فیلیپین در همین ارتباط بیان داشته اند که در ماه گذشته تقریبا یک هزارو 800 کیسه از آرد ترکیه با عنوان آرد هندی اظهار شده است و به نظر می رسد که این میزان همچنان در حال افزایش است.