تحریم و افزایش سودآوری قاچاق گازوئیل ایران به پاکستان

اقتصاد پنهان- قاچاق گازوئیل از ایران آنقدر برای قاچاقچیان پاکستانی در بلوچستان این کشور سودآور است که برخی قاچاقچیان مواد مخدر نیز رویه سابق خود را کنار گذاشته و به قاچاق این محصول روی آورده‌اند.

به گزارش اقتصاد پنهان،در این بازار مکاره از کودکان گرفته (با حمل گازوئیل در بطری‌های نوشابه) تا مردان (با حمل بشکه‌ها) به قاچاق گازوئیل ایران مشغول هستند. رانندگان اتوبوس‌های مسافربری نیز خودورهای خود را فروخته و با خرید وانت به این کار روی آورده‌اند، چراکه به گفته یکی از رانندگان «سود قاچاق گازوئیل دو برابر سود حمل مسافر می‌باشد».
به گفته یکی از قاچاقچیان پاکستانی، «وقتی می‌توان با امنیت بیشتری به سود بیشتری رسید، چرا مواد مخدر را قاچاق کنیم؟ در عین حال،‌اکنون مردم مرا تاجری موفق می‌شناسند و نه یک قاقچاقچی مواد مخدر».هرچند نمی‌توان به آمار دقیقی از قاچاق این محصول اشاره داشت،‌ ولی برآوردها حکایت از 100 تا 130 تانکر - با گنجایشی 25 تا 40 هزار لیتر - در روز دارند. تانکرها سپس برای توزیع به سرتاسر پاکستان و حتی افغانستان حمل می‌شوند.
گفتنی است به‌طور سنتی،‌ قاچاق گازوئیل بخشی از تجارت غیرقانونی مرزی در منطقه بلوچستان بوده، ولی تحریم‌های ایران بر شدت و سود آن افزوده است. هرچه تحریم‌ها شدت یافته است، افزایش قاچاق این محصول نیز بیشتر شده و سود قاچاقچیان پاکستانی نیز به تبع آن بیشتر می‌شود. یافته‌ها همچنین نشان از همدستی نیروهای امنیتی پاکستان در قاچاق این محصول دارد، چراکه رانندگان حامل مواد سختی بی‌هیچ ترسی از قانون به فعالیت غیرقانونی خود مشغولند.در عین حال، نیروهای مرزی پکستانی نیز در قبال دریافت سهم خود از سود این تجارت به اسکورت محموله‌های قاچاق می‌پردازند. به همین خاطر، ورود سوخت بدین‌صورت به کشور پاکستان بسیار ارزان‌تر از شیوه‌های دیگر است. به‌گفته یکی از قاچاقچیان «هرچند ایست‌های بازرسی فراوانی در مسیر وجود دارد، ولی تاکنون هیچ کس ما را متوقف نکرده است.»
ازسوی دیگر، هرچند کاهش سوبسیدها و سهمیه‌بندی سوخت در ایران از قاچاق این محصول در گذشته کاست، ولی کاهش ارزش پول ایران به‌دلیل تحریم‌ها، دوباره موجب سودآوری قاچاق گازوئیل برای قاچاقچیان پاکستانی گردید.قابل ذکر است که قیمت گازوئیل ایران در هر لیتر حدود 15 سنت می‌باشد، حال آنکه قاچاقچیان پاکستانی هر لیتر آن‌را بیش از یک دلار می‌فروشند.

نویسنده : عباس کاردان

برگرفته از وب‌سایت خبرگزاری رویترز، 31 مارس 2013 (11 فروردین 1392)