شورای راهبری تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی ستاد برگزار شد

اقتصاد پنهان- سومین جلسه شورای راهبری تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی با حضور اعضاء به ریاست مؤیدی رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار شد.

به گزارش اقتصاد پنهان، مؤیدی در جلسه شورای راهبری تبلیغات هوشمندانه و مشارکت های مردمی با اشاره به لزوم ایجاد اندیشه و تفکر در مخاطبان و سپس استفاده از ظرفیت های مردمی، بر تبیین فرمان هوشمندانه مقام معظم رهبری در خصوص تشکیل ستاد، با اجرای کامل و دقیق تمامی مواد فرمان تاکید کرد.
وی عصاره حرکت و جهت گیری ستاد را مبتنی بر تبلیغات هوشمندانه دانسته و افزود: خروجی شورا باید تدوین برنامه هایی برای تغییر نگرش آحاد جامعه و عدم میل به استفاده از کالاهای قاچاق باشد.
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف از تشکیل شورا را تولید فکر، تولید محتوا، کیفیت و اثربخشی محصولات رسانه ای، فرهنگی و هنری تولید شده، با موضوع مورد نظر ستاد عنوان کرد.
در ادامه اعضاء اصلی و مدعوین جلسه با رویکردهای جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد رفتاری، ارتباطات اقناعی و تبلیغاتی مباحث جلسه را با نگرش علمی تبیین و تعمیق نمودند.